logohistorieobce


© Luboš Liška Fox
krchleby@krchleby.cz

Krchleby z vodojemu

Fotografie ze dne 28.9. 2009 - LLF
mapakrO Krchlebech

Kdy byla vesnice Krchleby založena není zjištěno. První zmínka o Krchlebech, je podle publikace "Hrádek Lacembok a tvrz Hlohová" od M. Novobilského a P. Rožmberského , uváděna v roce 1366 a to v souvislosti s rytířem Vojslavem z Krchleb , který byl majitelem Hrádku zvaném "KRCHLEBY", posléze hrádkem "LACEMBOK".
Krchleby během husitských válek zanikly a nikdo neví kde přesně ležely. Další zprávy se týkají vrchnostenského dvora Krchleby až v sedmdesátých letech 17. století. O nové vsi se mluví až devadesátých letech téhož století. To už je dokumentováno v pozemkové knize z roku 1694. Číslo jedna měl dům jenž se nazýval "Hájenka"a byl situován na nejvyšším místě Krchleb, směrem na východ . Tato "Hájenka" vyhořela někdy v padesátých letech minulého století.
Politická obec Krchleby se až do 27.října roku 1928 jmenovala Škrchleby. Obec leží na pravé straně okresní silnice, která se začala stavět v roce 1816 a dokončena byla roku 1826. V okolí Krchleb se nalézalo množství malých dolů na černé uhlí ve kterých pracovalo mnoho krchlebských obyvatel.
Krchleby byly známé též výrobou smrkových košíků, v dnešní době žije v Krchlebech pouze jeden občan, který by snad košík uměl ještě udělat. Obec je přičleněna k městu Staňkov a nemá vlastní správu.

Myslím, že mnohé z Vás překvapí pohled do histrorie Krchleb.
Děkuji tímto panu Jiřímu Kastnerovi z Plzně, který mi veškeré informace zaslal.
ŠKRCHLEBY nebo také VRCHLEBY

Více informací o Staňkovu a okolí, některé geografické údaje najdete na oficiálních stránkách města Staňkova. Také můžete navštívit rubriku   zajímavé odkazy.zpět na úvodní stránku